Regenbogenbrücke

Greta vom Fuchstal ( Resi ) 

* 05.06.1999     † 14.10.2014

 

Vesta vom Fuchstal ( Vroni )

* 01.06.1999     † 26.05.2015